آب شرب مرغداریپکیج آب شرب

مزایا :

  • گندزدائی آب شرب همزمان با مولتی ویتامین و آنتی بیوتیک بدون تداخل جهت حذف بایوفیلم و عوامل بیماری­زا
  • جلوگیری از تشکیل و رشد بایوفیلم و تولید توکسینها
  • جلوگیری از انتقال بیماری­های واگیردار از طریق نیپل­ها یا ظروف آبخوری بواسطه وجود باقیمانده در آب
  • کاهش ناراحتی­های گوارشی ناشی از باکتری­های آزاد شده از بایوفیلم و توکسین تولیدی آنها و بهبود ضریب تبدیل
  • حذف جلبک و توکسین های آنها در مخازن و بخصوص پس از دستگاه های تصفیه آب

دیدگاهتان را بنویسید