باکس گوسالهپکیج دامداری

مزایا :

 • کاهش هزینه ­های مواد مصرفی
 • حذف مواد شیمیائی مضر
 • تاثیر بر طیف وسیعی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، تخم انگل و غیره
 • قابلیت استفاده در گندزدائی ظروف گوساله
 • کاهش بیماری های گوارشی، عفونی، تنفسی و غیره گوساله و کاهش هزینه های درمان
 • کاهش تلفات
 • گندزدائی کامل باکس حتی با حضور گوساله

باکس گوسالهپکیج دامداری

مزایا :

 • کاهش هزینه ­های مواد مصرفی
 • حذف مواد شیمیائی مضر
 • تاثیر بر طیف وسیعی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، تخم انگل و غیره
 • قابلیت استفاده در گندزدائی ظروف گوساله
 • کاهش بیماری های گوارشی، عفونی، تنفسی و غیره گوساله و کاهش هزینه های درمان
 • کاهش تلفات
 • گندزدائی کامل باکس حتی با حضور گوساله

دیدگاهتان را بنویسید