مه پاش هاپکیج دامداری

مزایا :

  • کاهش بار میکروبی محیطی
  • کاهش آلودگی­های پوست و بدن دام
  • کاهش لارو مگس و جمعیت آن
  • کاهش بوی بهاربندها
  • حذف گرفتگی و بایو فیلم شبکه انتقال آب و نازل­ها
  • حذف مواد شیمیائی و مضر

دیدگاهتان را بنویسید