نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

حضور شرکت مدبران صنعت سامان گستر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران – سالن میلاد غرفه ۳۱A