گزارش تصویری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران