پکیج مرغداریپکیج مرغداری

مزایا :

 • گندزدائی کلیه فضاهای داخل و خارج مرغداری شامل خیابان­ها، محوطه، اتاق­ها، سالن­ها، هواسازها، پشت بام­ها و غیره
 • گندزدائی خودروها قبل از ورود به محوطه مرغداری با سیستم پاشش اتوماتیک و همه جانبه
 • گندزدایی کفش و چکمه و ضدعفونی دست و پا در ورودی اصلی و سالنها
 • گندزدایی آب مه پاشها به منظور گندزدایی هوا و فضای داخلی سالنها
 • گندزدایی ظروف و نوار خوراک در سالنها
 • گندزدائی کف، دیوارها و سقف سالن­ها قبل از جوجه ­ریزی، حین پرورش و بهره­برداری و پس از آن
 • گندزدائی ظروف و سبدهای حمل و نقل پرنده و داخل کانتینر خودرو به خصوص به منظور حمل جوجه یک روزه
 • گندزدایی در ماشینهای جوجه کشی جهت ضدعفونی تخم مرغ و رطوبت موردنیاز
 • گندزدایی در سالنهای بسته بندی تخم مرغ در بخش های مختلف
 • حذف کلیه عوامل بیماری زا شامل باکتری ها،ویروس ها، قارچ ها، مخمرها و غیره
 • جلوگیری از انتقال بیماری های واگیردار
 • حذف مواد شیمیائی از قبیل فرمالین، دود فرمالین و پرمنگنات، تبادین و غیره
 • عدم مقاوم سازی باکتری ها نسبت به مولتی اکسیدان
 • تولید در محل و عدم وابستگی
 • تنها ماده مصرفی نمک طعام

دیدگاهتان را بنویسید