اخبار شرکت

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با محلول مولتی اکسیدان بهساکو

در جهت مبارزه با ویروس کرونا، شرکت مدبران صنعت سامان گستر به یاری سازمان های خدماتی شتافت.

به گزارش معاونت فنی شرکت با شیوع بیماری کرونا و کمبود مواد ضدعفونی کننده در سطح شهر، ستاد بحران شهرداری اصفهان از این شرکت خواست تا  با تولید محلول مولتی اکسیدان کمبود مواد ضدعفونی کننده در سطح شهر را برطرف کند.

بسته بندی های موجود عبارتند از گالن های ۲۰ لیتری، ۴ لیتری، ۱ لیتری با غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر که باید تا ۱۰ برابر رقیق سازی شود و بطری های اسپری ۱ لیتری و ۰٫۵ لیتری با غلظت ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر که مستقیماً قابل مصرف برای ضدعفونی دست می باشد.