سایت شیردوشی دامداری حاج محمد علی

سیستم درب ورودی شرکت تلیسه نمونه شهریار

شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره (سایت لاندری)

جکوزی مجموعه فرهنگی ورزشی باغ فردوس

استخر مجموعه فرهنگی ورزشی باغ فردوس