تاریخچه شرکت مدبران صنعت

 • تاسیس شرکت

  در سال ۱۳۸۲ کنسرسیومی از شرکتهای تولیدی تحقیقاتی ایکاد، شرکت ساپورای مالزی و شرکت I.S.G مالزی تشکیل و با هدف ورود به صنعت قطعه سازی شرکت فنرسازان اصفهان تاسیس و تولیدات خود را در بخش قطعات خودرو عرضه کرد.
  اتکاء شرکت مدبران صنعت در حال حاضر حضور در گروه شرکت های وابسته به سامان گستر به عنوان یک شرکت سهامی عام با بیش از ۳۸ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی و عضویت در بورس میباشد.

 • ثبت اختراع و نوآوری

  در سال ۱۳۹۲ این شرکت با شرح وظایف جدید و نام مدبران صنعت سامان گستر کار خود را در بخش های انرژی و مشاوره های صنعتی دنبال کرد ونهایتا با مشارکت با یک مجموعه دانش بنیان با ثبت اختراع و نوآوری در سالم سازی آب و صنعت گندزدایی انجام سهم خود در آبادانی ایران عزیز با شعار » در مسیر نهایت بهداشت «.را دنبال کرد.

 • طراحی و تولید

  مدبران صنعت سامان گستر در حال حاضر سرمایه گذاری سنگینی برای طراحی و تولید سامانه های مرتبط با بهداشت انجام داده و تولیدات خود را تحت عنوان سامانه بهداشتی کننده Sanitizer BEHSACO به بازارهای مصرف عرضه می کند.