رزومه آب شرب

پادگان ها

 • پادگان الغدیر یزد
 • پادگان قدس همدان
 • پادگان جوادالائمه تهران
 • پادگان ۰۲ تهران
 • پادگان الله اکبر کرمانشاه
 • تیپ ۱۸۱ کرمانشاه
 • تیپ ۲۹۲ دزفول
 • مهمانسرای صیاد شیرازی فرح آباد
 • هوانیروز تهران
 • پادگان شهدای مهندسی
 • پادگان قهرمان همدان
 • تیپ ۲۸۸ زرهی خاش
 • آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس نزسا
 • پادگان ۰۴ بیرجند
 • تیپ ۳۷۷ متحرک هجومی شهید حبرانی

دامداری­ ها

 • شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
 • شرکت کشت و دام فضیل اصفهان
 • شرکت شیر و گوشت زاگرس
 • شرکت اصفهان کشت
 • شرکت اصفهان شیر
 • شرکت کشت و صنعت هزار جلفا
 • شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
 • دامداری خزائی-فریمان
 • دامداری فجر رحمت آباد
 • دامداری تلیسه نمونه شهریار
 • شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور واحد آستان قدس
 • دامداری ندیمی
 • دامداری صادقی

شرکت آب و فاضلاب شیراز

 • سایت ابریشمی
 • سایت چوگیاه
 • سایت ۱۱۴
 • سایت دراگ ۱
 • سایت دراگ ۲
 • سایت فاضلاب شماره ۱
 • سایت اتفاقات جنوب
 • سایت دروازه قرآن (تخت ضرابی)
 • سایت چاه ابریشمی B105
 • سایت منبع آب دانشگاه آزاد
 • سایت منصور آباد
 • سایت دست خضر
 • سایت هفت خان

شهرداری اصفهان

 • ارگ عظیم جهان نما

آبفار کردستان

 • روستای آلی پینک (دهگلان)

آستان قدس

 • خواجه ربیع

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 • شهر خواف
 • قاسم آباد
 • سلامی
 • نشتیفان

رزومه صنایع کشت و دام

 • شرکت کشاوزری و دامپروری تلیسه اصیل جهان
 • دامپروری خوانساری
 • گاوداری کوهپایه
 • مجتمع شیر و گوشت میلک لند میهن
 • دامداری کشتکار
 • شرکت دامپروری نامفر
 • دامداری ندیمی
 • شرکت شیر و گوشت سپاهان گلدشت
 • دامداری رنجبران
 • دامداری صادقی
 • دامداری زندیه
 • دامداری جهان صالح
 •  دامداری مزرعه آزاده
 • دامداری قدرت ا.. کشاورز
 • شرکت دامپرورری و کشاورزی لبن
 • شرکت دامپروری پاکدشت قدرتی
 • شرکت دامپروری مدبر کشت توس
 •  شرکت کشت و دام افق قلعه پارسیان
 • شرکت دامپروری پارس آباد(دشت مغان)
 • شرکت شیر و گوشت محیا
 • مجتمع شیر و گوشت برجیان
 • دامداری ابراهیم صابری
 • دامداری مقصودی
 • شرکت شیر و گوشت آوین دشت
 • شرکت شیر ملارد
 • شرکت غزال میهن شهریار
 • شرکت غزال سبز میهن
 • شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره
 • شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
 • شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (واحد بزداری)
 • دامداری خزائی-فریمان
 • دامداری بهاران
 • دامداری اسدی
 • دامداری دهدشتی
 • دامداری فجر رحمت آباد
 • دامداری تلیسه نمونه شهریار
 • دامداری تلیسه نمونه شهریار (واحد حسن آباد)
 • شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
 • دامپروری حاج محمد علی
 • دامپروری خادم
 • شرکت شیر و گوشت علینقیان
 • شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
 • شرکت کشت و دام فضیل اصفهان
 • شرکت شیر و گوشت زاگرس
 • شرکت کشت و دام قیام اصفهان
 • شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین
 • شرکت اصفهان کشت
 • شرکت اصفهان شیر
 • شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه شیراز
 • شرکت کشت و صنعت ولد آباد کوچک
 • شرکت کشت و صنعت هزار جلفا
 • شرکت شیر و گوشت مهدشت ساری
 • دامداری اکبریان
 • دامداری حسینی
 • شرکت شیر و گوشت فوده
 • شرکت شیر و گوشت گاواره
 • دامپروری صالحی و صفاری
 • دامداری رفیعیان
 • دامداری صدف شیر ری
 • مجتمع تولید شیر و گوشت محمدرضا علیان

رزومه مرغداری ها

 • مرغداری  زرین تاج بلده آمل
 • مرغداری شیخی بابلسر
 • شرکت دشت کیمیا
 • مرغداری شریعت نژاد
 • شرکت پارسیان جوجه
 • مرغداری تلاونگ

رزومه استخر و جکوزی

 • مهمانسرای عباسی اصفهان
 • مجموعه ورزشی فجر اصفهان
 • استخر اندیشه پتروشیمی بندر امام
 • استخر سرپوشیده دانشگاه اصفهان
 • مجموعه فرهنگی-ورزشی باغ فردوس

رزومه شرکت های لبنی

 • شرکت فرآورده­های لبنی بی­نظیر

رزومه ضد عفونی سبزی و میوه

 • سبزیجات آماده کدبانو کاشمر
 • هتل پارسیان کوثر اصفهان
 • سبزیجات آماده شاه تره اصفهان

رزومه ضد عفونی سطوح و ظروف

 • بیمارستان بقیه الله تهران
 • هتل پارسیان کوثر اصفهان

رزومه ضد عفونی در سایر صنایع

 • کارخانه بی بافت کلاردشت
 • خدمات موتوری شهرداری اصفهان
 • سازمان باغ رضوان