آب شرب شهری و روستائیپکیج آب شرب

مزایا :

  • گندزدایی آب شهری و روستایی شامل انواع آبهای سطحی، چاه، تانکرها و مخازن
  • گندزدائی در محدوده استاندارد ۰٫۲ الی ۰٫۸ میلی­گرم بر لیتر
  • حذف بایوفیلم شبکه انتقال و تاسیسات تصفیه خانه
  • حذف کلیه عوامل بیماری زا شامل انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، تخم انگل ها و جلبک
  • عدم تغییر در بو و طعم آب
  • عدم تغییر در پارامترهای فیزیکی و شیمیائی آب
  • کاهش تولید محصولات جانبی شامل THM و HAA
  • حذف مواد شیمیائی از قبیل کلر پودری و آب ژاول
  • تولید در محل و خود کفائی
  • تنها ماده مصرفی نمک طعام