آب شربپکیج دامداری

مزایا :

  • گندزدائی آب شرب در محدوده استاندارد با غلظت ۰٫۲ الی ۰٫۸ میلی گرم بر لیتر
  • حذف سایر مواد گندزدا از قبیل کلر پودری یا آب ژاول
  • گندزدایی با طیف گسترده و اثرگذاری بر انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، بایوفیلم و غیره
  • تولید در محل و سهولت استفاده
  • عدم تغییر طعم، بو و پارامترهای فیزیکی و شیمیائی آب
  • جلوگیری از آلودگی ­های ثانویه با حضور باقی­مانده در آب
  • کاهش محصولات جانبی از قبیل THM و HAA نسبت به سایر مواد گندزدا
  • حذف جلبک از آبشخورها و به تبع آن حذف توکسین­های آزاد شده از آنها و بهبود وضعیت گوارشی و ضریب تبدیل
  • جلوگیری از انتقال بیمار های واگیردار از طریق آبشخور از دامی به دام دیگر