باکس گوسالهپکیج دامداری

مزایا :

  • کاهش هزینه ­های مواد مصرفی
  • حذف مواد شیمیائی مضر
  • تاثیر بر طیف وسیعی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، تخم انگل و غیره
  • قابلیت استفاده در گندزدائی ظروف گوساله
  • کاهش بیماری های گوارشی، عفونی، تنفسی و غیره گوساله و کاهش هزینه های درمان
  • کاهش تلفات
  • گندزدائی کامل باکس حتی با حضور گوساله