درب ورودیپکیج دامداری

مزایا :

  • حذف مواد شیمیائی از قبیل فرمالین، جرمی ساید و غیره
  • حذف اثرات منفی زیست محیطی مواد شیمیائی
  • حذف اثرات منفی مواد شیمیائی بر سلامت پرسنل و راننده
  • حذف اثرات منفی مواد شیمیائی بر رنگ و لاستیک خودرو
  • گندزدایی با طیف وسیع و اثرگذاری بر انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروسها و غیر
  • تنها ماده مصرفی نمک طعام و به روش الکترولیز و تولید در محل
  • امکان پاشش محلول مولتی اکسیدان در کلیه جهات خودرو
  • سیستم پاشش اتوماتیک همراه با ریموت کنترل ( کنترل از راه دور )