سبزی و میوهپکیج هتل و آشپزخانه

مزایا :

  • ضدعفونی سبزی جهت حذف انواع باکتریها، تخم انگلها و عوامل بیماری زا
  • حذف مصرف کلر پودری و آب ژاول
  • حذف مواد شوینده و مایع ظرفشوئی
  • افزایش طراوت و شادابی سبزی
  • عدم تغییر رنگ سبزی
  • عدم تغییر در طعم و عطر سبزی